Loading...
CAD/CAM2019-01-10T20:12:31+00:00

CAD/CAM

Oferim el servei de consultoria i programació per al CAM. Tenim àmplia experiència en processos productius gràcies a l’estreta col·laboració amb els departaments d’enginyeria i producció. Donem solució al mecanitzat de tot tipus de peces, segons el tipus de material, duresa, acabat, etc. Som especialistes en el mecanitzat de peces després del tractament tèrmic, mecanització de desbast i acabats, tant amb centres de mecanitzats de 3 eixos como de 5 eixos. Facilitem a l’operari de màquina la preparació de la peça optimitzant així la productivitat. Tenim àmplia experiència amb el software de CAM Work NC.

This website uses cookies and third party services. Ok